کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری(ع) :
عبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه (حقيقت) عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هنرپیشه

لوک اويتنهاو می گوید:

هنرپیشه
دیدن: کسی در جستجوی شماست
هنرپیشه بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذر
صحبت کردن با یک هنرپیشه : اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصی که قصد گمراه کردن شما را دارد و یا میخواهد از شما سوء استفاده کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هنرپیشه زن در خواب ، نشانه آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت.
دیدن هنر پیشه مضطرب و پریشان در خواب ، حاکی از آن دارد که شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید کرد.
اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانه آن است که برای امرار معاش سخت کار خواهید کرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود.
اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد کرد.
دیدن هنرپیشه مرده در خواب ، به این معناست که مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد.
اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی که از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد که این محیط ممکن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یکسر مبدل به بی وفایی گردد.
اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد کرده است یا می خواهد با او ازدواج کند ، نشانه آن است که لذتها و هوسها او را افسون خواهد کرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید.
اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشه زنی مشغول کامجویی است ، دلالت بر آن دارد که در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد کرد ، و به جای اینکه در کنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد کرد.
اگر خواب ببینید که با هنرپیشه‏ای ازدواج کرده‏اید، علامت آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‏شود.
دیدن هنرپیشه‏ی آماتور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها می‏باشد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن هنرپیشه در خواب ، نشانه‏ی آرزوهای دست نایافتنی است. اگر خواب ببینید که هنرپیشه هستید، نشانه‏ی آن است که باید در کارهایتان دقت بیشتری داشته باشید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما را به یک هنرپیشه زن معرفی می کنند : دردسر و ناراحتی در خانه
شما را به یک هنرپیشه مرد معرفی می کنند : مراقب پرگوئیها دیگران درباره خود باشید.
تعداد بسیاری هنرپیشه مردو زن : از زندگی خود رضایت کامل را خواهید داشت.
یک کمدین مرد یا زن : علامت موفقیت در کارهای فعلی
یک هنرپیشه که فیلمهای درام بازی می کند : ناکامی و بدشانسی
شما هنرپیشه هستید : 1- دوستانتان را از دست می دهید 2- مشکل و مزاحمت و اضطراب در زندگی شما بسیار خواهد بود.