کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
تاجر درستكار راستگوي مسلمان، روز رستاخيز با شهيدان است

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هویج

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن هویج در خواب ، دلیل غم است.
اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن هویج در خواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت.
اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هویج در خواب ، نشانه سلامت و سعادت است.
اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود.
دیدن و خوردن هویج در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است.