کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
هر كس دوست دارد بي‏نيازترين مردم باشد، بايد به آنچه در دست خداست مطمئن‏تر باشد تا آنچه به دست خودش دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ه » تعبیر هیزم

خالد اصفهانی می گوید:

اگر در خواب هیزم تر و خشک دید، دلیل جنگ است.
اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود. و هر صفت که بیند، بر آن قیاس کند. (و الله اعلم بالصواب).

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هیزم های روشن در خواب ، نشانه تغییرات خوشحال کننده است.
اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می کنید ، دلالت بر آن دارد که سعادت و شادمانی به حد اعلا است.
دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانه سختی و نومیدی است.
اگر در خواب هیزم‏های روشن ببینید، علامت اوقات خوش است.
خرید و فروش هیزم در خواب ، علامت خوشبختی و سعادت است.
اگر در خواب خاکسترهای هیزم را ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدی می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب هیزم : درآمد فراوان و ساده
هیزم می شکنید : هیچ نتیجه ای از کارهایتان نخواهید گرفت
هیزمها را حمل می کنید : یک دوست به شما توهین و بیوفائی می کنند.
یک هیزم شکن : بر مشکلات غلبه می کنید.