کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
چون روايتي شنيديد ، آن را بفهميد و عمل كنيد ، نه بشنويد و نقل كنيد ، زيرا راويان علم فراوان ، و عمل كنندگان آن اندكند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ی » تعبیر یوز

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

یوز درخواب دشمنی بود فرومایه.
اگر بیند که با یوز طعام می خورد، از شر دشمن ایمن شود.
اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد.
اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

یوز ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشمن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید. اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوز راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوز خوب نیست.

یوز : جانوری شکاری کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند