کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك قرار داد ، و نماز را براي دوري از تكبر و خودخواهي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر انداختن

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

انداختن مردم:
اگر کسی بیند که کسی را بینداخت، دلیل که بر خصم چیره شود.
اگر بیند که کسی او را بینداخت، دلیل که خصم بر وی چیره گردد.
اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید
و بعضی از معبران گفته اند که، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند.
اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید
و معبران گویند: اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت،
اگر آن کس معروف بود، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد.
اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد.
اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند.