کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبراکرم (ص) :
هرگاه ديديد كه مردي باكي ندارد كه چه مي گويد و چه درباره اش گفته مي شود،چنين كسي شريك شيطان است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر انفجار

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانه آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند.
2- اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد.
3- اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است که از محیط کار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد.
4- اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانه آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند.
5- دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند.

لیلا برایت می گوید:

اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‏ای باشد، بیانگر آن است که از مشکلی که برایتان پیش آمده نجات پیدا می‏کنید. اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‏های آتش از آن زبانه می‏کشد، نشانه‏ی پیشرفت و پیروزی در انجام کارهایتان است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می کنند.
دریک انفجار زخمی شده اید : عذاب
بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند کرد.
شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش میشوید : دوستان شما از حدشان تجاوز می کنند.
دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر است.
شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت.