کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
هر كس از شما در خوردن قسم جدي تر است به جهنم نزديكتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آبدستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:
اول: خادم،
دوم: خزینه،
سوم: مدیر کار،
چهارم: فرزند،
پنجم: روزی اندک از جایی که امید ندارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست او بود،
اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود
اگر او رابه کسی دهد هم، بر این قیاس بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

آبدستان درخواب، خادم بود.
اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد.
اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه، که آب را صافی بیند و خوش طعم.

آبدستان : آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند