کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
برترين عبادت مداومت نمودن بر تفكر درباره خداوند و قدرت اوست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر باد و بوران

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن باد سخت بیگانه باشد

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ی باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایی انجام می‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.
دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانه دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است.