کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن (ع) :
هر روزه داري هنگام افطار يك دعاي اجابت شده دارد . پس در اولين لقمه افطار بگو: به نام خدا ، اي خدايي كه آمرزش تو فراگير و وسيع است ، مرا ببخش .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بادبادک

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانه‌ آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد.
2- اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک ، معامله بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید.
4- اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
5- اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود.

لیلا برایت می گوید:

اگر بادبادکی را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت.
یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید.
یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.
یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ