کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
هر كس كه خداوند براي او خير بخواهد، دوستي شايسته نصيب وي خواهد نمود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بارانی

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود. اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بارانی کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود. اگر بارانی سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که از جائی بدو رسد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بارانی : احترام شما بالاتر می رود.
یک بارانی به تن دارید : بزودی خود را در یک موقعیت بالا خواهید دید.
بارانی خود را از تن خارج می کنید : یک خصومت
دیگران بارانی می پوشند : کسانی در انتظار کمک شما هستند.
دیگران بارانی خود را از تن در می آورند : آنها به فلاکت دچار می شوند.
بارانی یک بچه : پول
بارانی یک زن : یک شادی نا خواسته
یک بارانی را به دور می اندازید : مورد آزار قرار میگرید.
یک بارانی را تمیز می کنید : پول نان خوردن شما قطع می شود.
یک بارانی می خرید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت.
بارانی می فروشید : علامت پول