کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد عليه السلام :
اعتماد به خداوند بهاي هرچيز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه اي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بازار

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن بازار در خواب، ممکن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد؛ البته هر بازاری ممکن است که تعبیرخاصی را داشته باشد؛ مثلاً: بازار کتابفروشان برهدایت و توبه، بازار داروفروشان بر شفای بیماران، بازار شیرینی فروشان بر ایمان و اسلام، بازار زینت آلات بر شادی وعروسی و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسیار خوشایند، بازار سلاحفروشان بر جنگ و پیروزی بر دشمنان، بازار سبزیفروشان و ماهیفروشان بر روزی و منفعت، بازار گوشتفروشان بر غم و غصه، بازار میوه فروشان بر اعمال نیک، بازار چوبفروشان بر نفاق و تفرقه،بازار خیمه فروشان بر مسافرت دلالت دارند.

لوک اويتنهاو می گوید:

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.
2- دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
3- دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانه آن است که در حرفه خود زیان خواهید دید.
4- اگر دختری خواب ببیند ، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بازار : شانس
شما در یک بازار هستید : شانس در عشق
شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد.
دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود.