کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اگر بر دشمنت دست يافتي ، بخشيدن او را ، شكرانه ي پيروزي قرار ده.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بالا

در سرزمین رویاها آمده:

یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند
یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید.
بواسطه چیزی که از بالا به روی سرتان افتاده زخمی می شوید :یک مرگ ناگهانی
یک چیز ازبالا برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید.
چیزی بالای سرشماست : ناکامیهای کوچک
بالای سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند :ناکامی درعشق
تصاویر مقدس بالای سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانه آن باشد که خطری شما را تهدید می کند . اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد ، نشانه نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیک شما بر زمین بیفتد ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاکی از آن است که بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت.