کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسي كاظم (ع) :
افطاري دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بالُن

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

بالن بر وزن (واگن) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ی بالن در خواب، نشانه‏ی آن است که در انجام کارها باید دقت بیشتری نمایید. اگر در خواب ببینید که با بالنی در حال پرواز هستید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه می‏شوید. مشاهده‏ی سقوط بالن در خواب، نشانه‏ی یأس و نومیدی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بالون : 1- روج مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند .2- درآمدتان برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست.
شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید.
با یک بالون در هوا بالا می روید : 1- با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید .2- مراقب اشخاص سبک مغز باشید.
با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید : معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود.
یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند.