کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد(ع) :
حق آنكه بزرگتر است اين است كه او را به خاطر سنش احترام كني و او را به خاطر اينكه برتو در مسلماني پيشي داشته است،بزرگ شماري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آبله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
اول: زیادتی مال،
دوم: زن خواهد،
سوم: پسرش آید،(از سفر یا سربازی یا جای دور)
چهارم: حاجت روا شدن،
پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

آبله درخواب زیان مال بود.
اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

آبله به پول و دارایی تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که به بیماری آبله دچار شده است، به ثروت و پولش افزوده

لیلا برایت می گوید:

دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‏شوید و نمی‏توانید کارها و طرح‏های خود را عملی کنید.