کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسی کاظم علیه السلام :
بهترين عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشايش است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بچه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بچه‏ای را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ی لاغر در خواب نشانه‏ی آن است که شما دچار مشکل می‏شوید، اگر در خواب بچه‏ی چاقی را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق می‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏ای خوابیده، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏ای را به قتل رسانده‏اید، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب بچه‏ی بازیگوش و شیطانی را دیدید، نشانه‏ی آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی