کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه ستمي كند به سبب آن ستم، در جانش يا مالش يا فرزندانش به گرفتاري مي افتد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر برج ساختمانی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که از برج بالا می‏روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین می‏آیید و ناگهان برج ویران می‏گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که از برج دیده‏بانی بالا می‏رود، بیانگر بهبودی در امور مالی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه‏ی آن است که برای موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک برج : خوشبختی طولانی
یک برج خیلی بلند : عمر شما طولانی خواهد بود.
از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید.
ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد.
دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ
برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید.
شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود
در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس
برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند.
یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهید.