کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
حد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر برهنه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف
یک مرد خواب ببیند که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد.
یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید.
یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید.
یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود.
یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی
زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.
تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند.
شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید.
مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید.
برهنگان در حال دویدن :ایده هایتان را از دست میدهید.
شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش
با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده اید : یکنفر به شما آزار خواهد رساند.
برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند.
اشخاص متاء هل برهنه هستند : پول.