کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و آسايش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در كمي ثروت يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بساط

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود:
اول: عز و جاه.
دوم: بزرگی و رفعت.
سوم: مرتبت.
چهارم: مال.
پنجم: عمر دراز.
ششم: ثنا به قدر بزرگی آن.
اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.

بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود.