کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
خداوند شخص آسانگير نرمخو را دوست دارد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بوسیدن

لوک اويتنهاو می گوید:

بوسیده شدن : جدایی
بوسیدن : عشق دو جانبه
بوسه دزدکی : عشق سوزان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مادر خود را می‏بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‏بوسید، نشان‏دهنده‏ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‏کنید.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که دست کسی را می‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‏بوسد، نشانه‏ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ی غم و ناراحتی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بوسه : یک غم بزرگ
معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست.
معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر
مادر خود را می بوسید : موفقیت
پدر خود را می بوسید :شادی
برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت
شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی.
دستهای شخصی را می بوسید :شانس به شما لبخند می زند.
صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد.
یک زن شوهردار را می بوسید : ناکامی شما را تهدید می کند.
یک زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد.
شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود.
یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها
زمین را می بوسید : شرمساری
پشت یکنفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد.