کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
فقيه كامل كسي است كه مردم را از آمرزش خدا مايوس ، و از مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نسازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بوقلمون

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
2- اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
3- دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
4- خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
5- دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
6- اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

لیلا برایت می گوید:

خوردن گوشت بوقلمون ، نشانه‏ی سعادت است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک بوقلمون : برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
یک بوقلمون را می کشید : بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید : منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.
بوقلمون می خورید : یک شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می کنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شد.
یک بوقلمون را سرخ می کنید : دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تکه می کنید : مشاجره با شریکانتان در کار
ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی به دیدارتان میاید.