کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بیمارستان

لوک اويتنهاو می گوید:

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین
مریضخانه : غصه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری ، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.

جی اچ میلر می گوید:

مشاهده‏ی بیمارستان در خواب، نشانه‏ی آن است که به دیدن مریض می‏روید. اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‏شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید. اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‏کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب بیمارستان : در فلاکت می افتید.
شما در بیمارستان هستید : جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود.
یک بیمارستان که بوسیله افراد مذهبی اداره میشود:
امیدتان را به خدا بسپارید.
در یک بیمارستان روانی هستید : افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید.