کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دوستي كردن ، نيمي از خردمندي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پاره

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. یخه پاره به شما بی احترامی می شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد. اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند. اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می بینید.

لوک اويتنهاو می گوید:

پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‏کنید، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری انجام دهید، پاره کردن نامه در خواب نشانه‏ی شنیدن خبر ناگوار است.

آنلی بیتون می گوید:

خواب پاره کردن چیزی : بزودی بد اخلاق و بی حوصله می شوید.
یک لباس را پاره می کنید : دوستان پرگویی می کنند.
یک ملحفه پاره می کنید : نتایج عالی در کارها
کاغذ پاره می کنید : در عشق شانس ندارید.
اسکناس پاره می کنید : به آرامی ولی مطمئناً به هدفتان می رسید.
نامه های عاشقانه را پاره می کنید : عاشق شخص جدیدی می شوید.
پرونده های پر ارزش را پاره می کنید : از کاری که می کنید پشیمان خواهید شد.