کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
كسي كه سخن حقي مي داند نبايد از بيم مردم از گفتن آن خودداري كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پاییز

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.
2- اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند ، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب پائیز : تغییر مهم در اطراف شما رخ خواهد داد.
خواب پائیز در فصل بهار : نفوذ اشخاص نیمه رفیق بر شما زیاد است.
خواب پائیز در زمستان : یک دوره خوب شروع میشود.
خواب پائیز در تابستان : باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید.