کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
خيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت ناگوار است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرتقال

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می‏چینید، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل می‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سلامتی است. اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمی‏شوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنی جدایی از نزدیکانتان است.
پرتقال می خورید : جراحت و بیماری
پرتقال می فروشید : یک عشق پاک و صادق
پرتقال می خرید : ناکامی در عشق
مربای پرتقال درست می کنید : مرگ عده ای سرباز
خواب یک درخت پرتقال : به گریه خواهید افتاد.
یک درخت پرتقال می کارید : به یک سفر بیهوده خواهید رفت.
رنگ پرتقالی : پول و شادی
پرتقال پوست می کنید : مرگ یکی از نزدیکان شما.
پارچه برنگ پرتقالی : یک دوره خوب شروع میشود.
لباسهایی برنگ پرتقالی می خرید : منفعتهای کوچک مالی
گلهای درخت پرتقال را می کنید : ازدواج
از گلهای پرتقال یک دسته گل درست می کنید : یک ازدواج سعادتمند در پیش دارید.
یک دسته از گلهای پرتقال روی سرتان است : پاکی و سادگی باعث موفقیت شما می شود.