کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرستار

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
2- اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
3- اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانه آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد.
4- اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانه آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد.
خواب یک پرستار : در یک نزاع بزرگ گرفتار خواهید شد.
پرستاران در بیمارستان : شادی و رضایت
پرستاران در یک خانه : ضرر مالی
شما احتیاج به پرستار دارید : بزودی بچه دار خواهید شد.
یک پرستار و یک دکتر : بدبختی
یک زن خواب ببیند که پرستار است : فداکاری او باعث بدست آوردن یک موفقیت مهم برای او میشود.
شما پرستار بچه هستید : منتظر خبرهای ناراحت کننده باشید.