کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آنان كه وقتشان پايان يافته است ، خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند ، كوتاهي مي ورزند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پسر

لیلا برایت می گوید:

دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد.
2- اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.
خواب یک یا چند پسر : خانواده بزرگتر میشود.
پسرها در حال نزاع : یک تصمیم بسیار عالی خواهید گرفت.
پسرها درحال پرش : پول
پسرها با یکدیگر مشت بازی می کنند : یک اتفاق ناگوار در پیش است.
شما یک پسر دارید : یک زن بزودی آبستن میشود
یک پسر بیمار می شود : موانع بر سر راهتان پدیدار می شود.
یک پسر را نجات می دهید : در اجتماع ترقی خواهید کرد.
یک پسر کشته می شود : یک مصیبت که باعث آن پدرو مادر می باشند.
یک پسر ناخوش و ناراحت : ناکامی و دردسر
یک پسر را به فرزندی قبول می کنید : فرزندان دیگر این ، پسر را دوست ندارند.
یک پسربچه : بزودی ازدواج می کنید.
یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند : کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است.
یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند : کارهای شما بخوبی پیش می روند.
یک پسر بچه که در فروشگاه کار پیدا می کند : ناکامی
پسر شما راضی وسلامت است : آینده او روشن خواهد بود.
پسرشما ناراحت و مضطرب است : ناراحتی و ناکامی در خانواده.