کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بالاترين درجه دانايي، تشخيص اخلاق از يكديگر و آشكار كردن اخلاق پسنديده و سركوب اخلاق ناپسند است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پیش بند

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم. اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش بند بسته این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از خدشه دار شدن آبروی خود می ترسد. اگر پیش بند لکه دار، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر زنی خواب ببیند پیش بند کثیف و چروکیده است ، نشانه آن است که در عشق شکست می خورد و رقبا او را آزار می دهند.
2- اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانه آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد.
3- اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است که خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد.
4- اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانه آن است که در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت.
خواب پیش بند : خوشبختی .
شما پیش بند بسته اید : عشق شما ناپایدار است.
یک زن متأهل ببیند که پیش بند بسته : زندگی او پر از پستی و بلندی خواهد بود.
یک زن مجرد خواب ببیند که پیش بند بسته : نامزدی در پیش است.
یک زن بیوه خواب ببیند که پیش بند بسته : او دوستان عالی فراوان خواهد داشت.
یک مرد خواب ببیند که پیش بند بسته : تغییرات مهم و خوشایند.
یک پیش بند را پاره میکنید : منفعاتهای کوچک نصیبتان میشود.
یک پیش بند را گم میکنید : ناکامی در عشق .
یک پیش بند را گره میزنید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت.
گره یک پیش بند را باز میکنید : یکی از عزیزانتان را از دست میدهید.
یک پیش بند آبی : زنها درباره شما پرگویی میکنند.

لیلا برایت می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که پیشبند بسته است، نشانه‏ی آن است که کارهای سختی انجام می‏دهد.