کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اکرم (ص) :
آفت شرافت و بزرگي ، به خود نازيدن و خود بزرگ بيني است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پیشخدمت

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت.
2- اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد.
3- دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است که افرادی خود را به خانه شما دعوت خواهند کرد.
خواب یک مرد پیشخدمت : پول
یک پیشخدمت مرد در یک کافه : زیادی به دیگران اعتماد میکنید و به کارهای خود امیدوار هستید.
یک زن پیشخدمت : خطر در روابط عشقی- خیانت.
یک زن پیشخدمت در یک کافه : مردم پرگوئی بسیار درباره شما میکنند.
یک پیشخدمت ( مرد)از شما پذیرائی میکند : ناتوانی شما در کارها باعث میشود که محتاج شخصی بشوید که آنها را اداره کند.
پیشخدمتهای متعددی که از مشتریان پذیرائی میکنند : به شما کمک خواهد شد ولی بطور نامشروع.
پیشخدمتها در یک میهمانی بزرگ : پیروری بزرگ بر مخالفان.
شما پیشخدمت هستید : کارهای شما به آرامی اصلاح خواهند شد.
شما یک پیشخدمت زن دارید : بی دقتی شما در کارها باعث دردسر و گرفتاری بسیار خواهد شد.
با یک پیشخدمت زن روابط عاشقانه دارید : از دوستان حسود بپرهیزید.
با یک پیشخدمت ازدواج کرده اید : 1- بزودی مشکلات به شما هجوم میاورند . 2 – ناکامی عشقی.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند، نشانه‏ی انجام کارهای بیهوده است. اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد، به این معنا است که در قبال انجام کارهای خوب پاداشی به شما نمی‏دهند.