کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
تعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پیه خوردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد:
اول: نعمت و فراوانی.
دوم: مال و منفعت.
سوم: گشایش کارهای بسته.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد.
اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید.
اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد.