کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
اظهار شادي نزد غمديده، از بي ادبي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تابوت

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرماید:

نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.

لوک اويتنهاو می گوید:

تابوت : زندگی طولانی و خوش
دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‏ی غم و ناامیدی است. اگر خواب ببینید در تابوتی هستید، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می‏کند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی نگران می‏شوید. اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‏ی شنیدن اخبار خوب است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک تابوت : مرگ یک دوست نزدیک است.
شما در یک تابوت دراز کشیده اید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود.
نزدیکان شما در یک تابوت خوابیده اند : پول فراوان
یک دوست در یک تابوت : شانس بزرگ در کار