کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي ، از آنچه هستي نگران مباش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آرایشگاه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن سلمانی در خواب، مایه ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر میباشد. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می تراشد، بدهی هایش را می پردازد. تراشیدن ریش در خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر بیماری در خواب ببیند که سرش را می تراشد، به بهبودی و سلامت دست می یابد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.
آرایشگر
دیدن آرایشگر در خواب ، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.
دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمی دقت و تلاش کنید، پیروزی‏های بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد.

لیلا برایت می گوید:

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید.
با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند.
فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت.
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود.
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین میبرید ( دکلره میکنید ) : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.
دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور
سلمانی برای شما یک کلاه گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست.
شما آرایشگر هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود.
موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید :در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان میشود.
آرایشگر ریشتان را می تراشد : ضرر مالی.