کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر صلي الله عليه و آله :
هر كه حسين را دوست بدارد خداوند دوستدار اوست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تبعید

آنلی بیتون می گوید:

1- خواب تبعید ، نشانه شر و بداقبالی است.
2- اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد.
3- اگر خواب ببینید بچه ای به جایی تبعید شده است ، نشانه آن است که به قراردادهای خود وفادار نخواهید ماند.
4- اگر دختری خواب ببیند به جایی تبعید شده است ، علامت آن است که به مسافرتی سرچرم کننده خواهد رفت و از این سفر لذت خواهد برد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در تبعید هستید : علامت شکست و ضرر بزرگ
می خواهند شما را تبعید کنند : موفقیت فعلاً نصیب شما نخواهد شد.
یک زن جوان خواب ببیند که تبعید خواهد شد : او باید خوشیهایش را فدای سفری که در پیش دارد بکند.
شما از تبعید بر می گردید : خوشبختی
اشتباهات شما باعث تبعید شما شده اند : در سالهای آینده دچار بیماری خواهید شد.