کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السلام :
چون ماه محرّم مي رسيد، كسي پدرم را خندان نمي ديد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تخت خواب

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است. چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد. مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد. برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است . اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می کشد. این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد. اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود. چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر می روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید. اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد. اگر ملافه های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست. اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می شود یا می میرد. اگر مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند می شوید و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان یا همسرتان به سفر می روید و موقتا بین شما جدائی می افتد. خانم ها اگر گربه یا زن دیگری را در تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو می شوند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب یک تختخواب خالی ببینید، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‏شوید. اگر خواب ببینید که بر روی تختخواب تمیزی دراز کشیده‏اید، نشانه‏ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است و اگر روی تختخواب کثیفی دراز کشیده باشید، نشانه‏ی داشتن اوضاع نابسامان است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابی است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است. دیدن بیمار بر روی تختخواب، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببیند که در تختخواب خود به آرامی استراحت می کنید : عشق و آسایش به سراغتان می آید.
یک تختخواب مرتب : دل شما از خیلی چیزها پر است.
ملحفه های سفید و تمیز روی تختخواب : میهمانان ناخوانده خواهند رسید.
یک تختخواب را مرتب می کنید : تغییر مسکن در آینده نزدیک
یک تختخواب خالی : خطر مرگ یک دوست
بر لبه تختخوابتان نشسته اید : به فکر ازدواج خواهید افتاد.
در تختخواب کس دیگری هستید : وقایع خوشایند در پیش هستند.
به مدت طولانی در تختخواب باقی می مانید : بدشانسی به شما نزدیک می شود.
شما در تختخواب هستید ولی نمی توانید بخوابید : بزودی بیمار می شوید.
یک تختخواب نامرتب : یک راز فاش می شود.
شما بیمار هستید روی تخت خوابیده اید : مشکلات و گرفتاری و حتی مرگ.
یک غریبه در تخت شما است : بیوفائی در زندگی زناشوئی.
در تختخواب یک هتل هستید : دوستان غیره منتظره به دیدن شما می آیند.
یک تختخواب سفری : صاحب یک ملک خواهید شد.
یک تخت می سوزد : رازها بر ملا می شود.
اشخاص پیر در تخت هستند : مرگ نزدیک است.
بچه ها در تخت هستند : یک زندگی زناشوئی پر از ناراحتی در پیش است.