کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس براي اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مي ‏شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مي ‏گردد و بي ‏بهره مي‏ ماند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تخت سلطنت

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است که به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید.
2- پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که به یأس نومیدی دچار خواهید شد.
3- دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک تخت سلطنت : دوستان بسیار خوبتان را از دست می دهید.
شما روی تخت سلطنت هستید : یک زندگی آسان و درآمد خوب
یک پادشاه یا یک اسقف بر تخت سلطنت : مصیبت بزرگی در پیش است.
شما از تخت سلطنت پائین می آئید : شما را فریب خواهند داد.