کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و عزت (ارجمندي) را جستجو نمودم، پس آن را در راستي و درستي يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر ترک کردن

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانه آن است که در نقشه هایی که برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید ، نشانه آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد.
3- اگر خواب ببینید خانه خود را ترک می کنید ، نشانه آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد.
4- اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید ، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
5- اگر خواب ببینید دوستِ مورد علاقه ای ، شما را ترک می گوید ، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.
6- اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانه آن است که با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید.
7- اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می کنید ، نشانه آن است که در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت.
8- اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان کشتی را ترک کرده اید ، نشانه آن است که احتمال می رود در شغل خود دچار شکست و ناکامی می شوید . اما اگر از کشتی به ساحل فرار کنید ، نشانه آن است که منافع شما در امان خواهد بود.

در سرزمین رویاها آمده:

کسی شما را ترک می کند : هوسها و هیجانات خود را کنترل کنید.
شما کسی را ترک می کنید : غمگین خواهید شد.
شما را بدون دلیل ترک کرده اند : خبر مرگ یک دوست را می شنوید.
خانه تان را ترک می کنید : بی احترامی و شرمساری
فرزندانتان را ترک کرده اید : 1- پول از دست میدهید 2- تحت تعقیب قرار می گیرید.
دیگران فرزندانشان را ترک می کنند : کارها و معاملات عالی می توانند شروع بشوند.
یک زن شما را ترک کرده : موفقیت بزرگ
یک مرد متاهل خواب ببیند که زنش او را ترک میکند : زندگی زناشوئی او با خوشبختی توام خواهد بود.
یک زن مجرد یک مرد بیوه را ترک کند : منفعت مالی
یک زن یک مرد را ترک کند : سبک مغزی
دیگران ترک شده اند : اقدام به کارهای بی دلیل و بیهوده خواهید کرد.
یک مرد مجرد خواب ببیند که ترک شده : او شانس بسیاری در روابط با زنها خواهد داشت.
یک زن شوهردار معشوق پنهانی خود را ترک میکند : درعشق به موانع و مشکلات و موانع فراوانی بر میخورید.
یک زن مجرد معشوق خود را ترک می کند : ناراحتی و ناکامی
یک زن شوهردار شوهرش را ترک می کند : دوستانش را از دست می دهید.
مادرتان را ترک می کنید : بیماری
پدرتان را ترک می کنید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید.
دوستانتان را ترک می کنید : شکست درکار انتظار شما را می کشد.
عشقتان را ترک می کنید : مرتکب حماقت می شوید
مذهبتان را ترک می کنید : بدبختی
کارهایتان را ترک می کنید : مشاجره
آشنا های با نفوذتان را ترک می کنید : از زندگی لذت بسیار خواهید برد.