کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
خداي تعالي پرهيز از افترا و دشنام را براي دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدي را منع كرد تا راه عفت پويند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آب تیره

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آب تیره غم بود
دیدن آب تیره در فساد افتد
دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب تر است.

جابر مغربی می گوید:

اگر در سال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

آب راکد و تاریک اندوه است و غصه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که از آب تیره خورد، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیتش سخت بود.

لیلا برایت می گوید:

آب کثیف و کدر نیز نشانهء روابط مشکوک و نامطمئن است.

تام چت ويندو می گوید:

اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد

لوک اويتنهاو می گوید:

پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیها دارد