کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام زمان(ع) :
دلهاي ما ظرف اراده و مشيت خداست پس هرگاه او چيزي را اراده كند،ما نيز همان چيز را اراده مي كنيم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تلفن

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید. برای کسانی که تلفن در خانه دارند این خواب عادی است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می افتد یا کدورت حاصل می شود. از تلفن صدای غیر مانوس شنیدن نیز همین تعبیر را دارد و گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تلفن در خواب، نشانه‏ی آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که به کسی تلفن می‏کنید، نشانه‏ی آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید. اگر در خواب کسی به شما تلفن کند، به معنای آن است که شما در صدد هستید تا کاری را انجام دهید اما عده‏ای با شما مخالفت می‏کنند.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن تلفن در خواب ، نشانه آن است که با بیگانگانی آشنا می شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد.
2- اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می کند ، نشانه آن است که رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید.
3- اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمه تلفنی ، صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانه آن است که با بدگویی های شریرانه دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک تلفن : کنجکاوی شما ارضاء خواهد شد.
شما تلفن می کنید : پیشرفت در امور حرفه ای
به شما تلفن می شود : یک قرار ملاقات گذاشته خواهد شد.
شما با راه دور صحبت می کنید : خوشبختی
شما بدون تلفن هستید : خواسته های شما برآورده می شود.