کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :
چون هلال ماه رمضان پديد آيد، درهاي دوزخ بسته گردد و درهاي بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تلگراف

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب تلگرافی به دست شما برسد، بیانگر شنیدن اخبار غیرمنتظره است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دریافت کردن تلگراف در خواب ، نشانه آن است که به زودی خبرهای نامطلوبی به دست شما خواهد رسید.
2- اگر خواب ببینید برای کسی تلگراف می فرستید ، نشانه آن است که با یکی از نزدیکان خود قطع رابطه خواهید کرد.
3- اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ، نشانه آن است که با ارسال پیامی ، به دیگران منفعت می رسانید.
4- اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ، نشانه آن است که به سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید شد.