کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
با بردباري خود را از خشم پنهان كن و با فهم و دانايي از وهم و خيال چشم بپوش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تله

هانس کورت می گوید:

دیدن تله در خواب، بیانگر گرفتاری و توطئه‏ی دشمنان است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تله موش خالی در خواب، نشانه‏ی آزار و اذیت دشمنان است. اگر خواب ببینید موشی در تله گیر افتاده، به معنای آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایی کار می‏گذارید، یعنی توطئه‏ی دشمنان را بر ملا می‏سازید. دیدن حشرات، بیانگر آن است که عده‏ای بر علیه شما نقشه می‏کشند.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانه آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد.
2- اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت.
3- اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانه آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت.

تله حشرات
1- دیدن تله حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست.
2- اگر خواب ببینید در تله حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، علامت آن است که نگرانیهای کوچک جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت.

تله موش
1- دیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید.
2- اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانه آن است که به دست دشمنان گرفتار خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید تله موشی کار می گذارید ، نشانه آن است که با توسل به حیله و نیرنگ می کوشید بر مخالفین خود پیروز شوید.

تله موش صحرائی
1- اگر خواب ببینید پایتان در تله موش صحرایی گیر کرده است ، علامت آن است که مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد.
2- دیدن تله موش صحرایی در خواب ، علامت آن است که از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد.
3- دیدن تله شکسته موش صحرایی در خواب ، نشانه آن است که از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت.
4- اگر خواب ببینید تله موش صحرایی کار می گذارید ، علامت آن است که به نقشه دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید.